Recenze Jiřího Koláře – jednoho z porotců Praga Cantat

Jediným účastníkem v kategorii mužských sborů bylo Pěvecké sdružení moravských učitelů, z.s.(Jiří Šimáček, Jiří Najvar). Svým výkonem se stal tento tradiční mužský sbor (pravděpodobně poslední z našich věhlasných mužských učitelských pěveckých sdružení) milým překvapením celé soutěže. V komorním obsazení (24 členů) dokázal oslovit posluchače příjemným, kompaktním, vyrovnaným zvukem s měkkými falzetovými tenory (jiné již asi v neprofesionálních sborech nenajdeme), spolehlivou intonací a prožitým, upřímným výrazem. Vedle svého tradičního koncertního programu (povinné Smetanovo Věno, L. Janáček: Ach, vojna, B. Martinů: Ej, Janík) se odvážil zařadit a přesvědčivě provést i skladbu ostravského skladatele Jana Grossmanna Mirogoj na verše J. Wolkera (2. cena v celostátní soutěži MK ČSR pro mladé skladatele, 1978). Zásluhu na zdařilém zlatém výkonu PSMU mají samozřejmě jeho dirigenti. Zvláště výkon mladého sbormistra a skladatele Jiřího Najvara, kterého jsem viděl pouze při provedení hymnu Svatý Václave J. B. Foerstera v soutěži o Grand Prix, považuji za velmi nadějný. Za úspěch sboru lze považovat i umístění ve stříbrném pásmu v kategorii duchovní hudba.