Složení sboru

Pěvecké sdružení moravských učitelů je výjimečným tělesem také po stránce organizační. Na rozdíl od jiných sborů nemá a nikdy nemělo vlastní zázemí. Zatímco jiná pěvecká tělesa se scházejí v místě bydliště, a to až několikrát týdně, u PSMU to možné není. Členové pocházejí z míst roztroušených po celé Moravě, od Českého Těšína až po Břeclav. Původním povoláním jsou většinou učitelé, ale stále častěji k nám přicházejí členové i jiných profesí. Sjíždíme se většinou jednou za tři až čtyři týdny o víkendech do místa prvního koncertu, absolvujeme zkoušky, koncert a druhý den přejíždíme do místa druhého koncertu. Na takových zkouškách se programový repertoár již jen sezpívá podle uměleckých záměrů sbormistra. Hlavní část studia se však odbývá na pravidelných vícedenních soustředěních na začátku prázdnin nebo operativně na jednodenních soustředěních většinou v Bělotíně.

Jako téměř každý sbor i my máme problémy s nedostatkem nových zpěváků. Proto neustále nabízíme individuální konkurzy, na které se zájemci mohou přihlásit prostřednictvím emailové adresy přímo k předsedovi či tajemníkovi (viz. „kontakty“). Konkurzy se konají v místě a termínu dle domluvy. Všem uchazečům je hrazeno jízdné.