Repertoár a CD

Pěvecké sdružení moravských učitelů nastudovalo přes 700 skladeb našich i zahraničních autorů. Vzhledem k tradicím je repertoár PSMU spjat zejména s dílem Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Stranou však nezůstávají ani sbory jiných českých skladatelů – Pavla Křížkovského, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstera, Emila Axmana, Vítězslava Nováka, Václava Kálika, Eugena Suchoně, Petra Ebena i Antonína Tučapského . Zahraniční sborová tvorba je zastoupena díly skladatelů od renesance až po současnost (Jacobus Gallus-Handl, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomas Luis de Victoria, Orlando di Laso, Johannes Brahms, Igor Stravinský, Carl Orff, Quido Pipolo a mnoho dalších).
Dramaturgii koncertu lze přizpůsobit požadavkům pořadatele. Obvykle je program sestaven ze tří částí – skladby českých autorů, klasická polyfonie a zahraniční skladatelé, úpravy lidových písní. Pro církevní prostory můžeme sestavit program koncertu s čistě duchovní tématikou.

Zde můžete zhlédnout záznam koncertu PSMU v Ostravě v DKMO z ledna 2013.

Zde můžete zhlédnout záznam koncertu PSMU v Brně na Petrově z roku 2007.

Přehled vydaných CD nahrávek s vybranými zkrácenými ukázkami

     
 CD Ohlasy lidové poezie…  CD Dvořák, Janáček, Martinů  CD Janáček, sbory pro mužské hlasy  CD Foerster, Martinů

  CD je možno objednat písemně na adrese Ivan Stejskal – předseda PSMU, 756 62 Hutisko – Solanec; telefonicky na čísle 777 170 830 nebo e-mailem na adresách 0571644055@iol.cz; info@psmu.cz.