Ferdinand Vach (1860-1939)

Ferdinand Vach se narodil v kantorské rodině v Jažlovicích u Říčan. Po ukončení měšťanky odchází do Prahy, kde začíná studovat na Ústavu pro vzdělání varhaníků a ředitelů kůru. Během krátké doby z existenčních důvodů odchází a prochází v roli pedagoga řadou míst v Čechách i na Moravě. Po dvou letech se vrací zpět do Prahy a naplno se věnuje studiu na varhanické škole. V roce 1885 ukončil studia na výbornou, a poněvadž v Praze nesehnal práci, působil rok v kočovném divadle. Při hostování v Uherském Hradišti obdržel z Kroměříže nabídku, aby se stal ředitelem tamní hudební školy „Moravan“. Vach udržoval kontakty se všemi tehdejšími hudebními velikány, jeho častým hostem byl především Antonín Dvořák. Kroměříž se stala jeho druhým domovem, pobyt v ní byl nejkrásnější dobou jeho života. Zde umělecky vyzrálý Vach pochopil, že nadešel čas, aby splnil své poslání –  vytvořit pěvecký sbor nových kvalit, kterými by se přiblížil světové hudební špičce. A tak 30. července 1903 v kroměřížském sále „Nadsklepí“ vystoupil poprvé šedesátičlenný mužský pěvecký sbor „Učitelský dorost kroměřížského pedagogia“ (na PSMU byl přejmenován až o rok později). Tehdy nikdo z přítomných netušil, že se zrodilo hudební těleso, o kterém bude brzy psát evropský tisk jako o senzaci.