Lubomír Mátl (1941 – 2020)

Lubomír Mátl je předním českým mezinárodně uznávaným sbormistrem a dirigentem. Po studiu varhan a klavíru na brněnské konzervatoři (1959) a následně dirigování sboru a orchestru na Janáčkově akademii muzických umění v Brně (1968 – pod vedením prof. Veselky, Týnského a Jílka) dosáhl vynikajících úspěchů s Brněnským akademickým sborem doma i v zahraničí. Působil jako hlavní sbormistr Ostravského filharmonického sboru (1972 – 1978), Filharmonického sboru Slovenské filharmonie v Bratislavě (1978 – 1981), Pražského filharmonického sboru (1981 – 1992) a Smíšeného sboru Českého rozhlasu (1992 – 1994).

Spolupracoval s významnými českými i světovými dirigenty (V. Neumann, L. Pešek, J. Bělohlávek, W. Sawalish, S. Baudo, R. Mutti, C. Abbado, L. Bernstein aj.) a s mnoha předními orchestry, sbory a sólisty – v České republice např. Janáčkova filharmonie Ostrava, Virtuosi Pragenses Orchestra, Státní filharmonie Brno, Czech Virtuosi, Janáčkův komorní orchestr Ostrava, Slovenská filharmonie a další. V současné době je hlavním sbormistrem operních festivalů v Pesaru (Itálie) a Wexfordu (Irsko).

Lubomír Mátl působí pedagogicky jako profesor na JAMU v Brně a na AMU v Praze. Jeho neutuchající energie vedla ke vzniku Moravského komorního sboru (Ostrava, 1997) i Mátlova akademického sboru (Brno, 2001).

Od roku 1975 je sbormistrem a uměleckým vedoucím PSMU; pod jeho vedením dosahuje PSMU dalších úspěchů doma (projekty Concentus Moraviae, festival Janáčkův máj aj.) i v zahraničí (z poslední doby Itálie 2000 a 2002, Kanada a USA 2003, Malta 2004, Polsko 2005, Švédsko a Dánsko 2007); za interpretaci díla L. Janáčka získalo PSMU prestižní cenu CLASSIC.

Mátlovo charisma a vzácná schopnost umělecké komunikace jsou podstatou vzniku stále nových nápadů pro výstavbu a dramatizaci díla, a tím nových interpretačních pohledů, kterými Mátl dokáže udržovat a oživovat tradice sboru, postavené nejen na jedinečné symbioze Leoše Janáčka a PSMU, ale i dalších klasiků; velmi významným přínosem do dramaturgie PSMU bylo nastudování souborného díla B. Martinů.