PSMU a SZSU na Starých Hamrech – 18. 6. 2023

I. Martykán – https://www.stare-hamry.cz/upload_images/upload/files/

Starohamersk%C3%BD%20zpravodaj_%C4%8Derven_2023%20(1).pdf

Slavnostní odpoledne pak pokračovalo opět v kostele sv. Jindřicha, kde se si
zúčastnění mohli vyslechnout nejdříve zhruba půlhodinovou přednášku PhDr.
Davida Pindura o samotných počátcích vzniku kostela a položení základního
kamene ke stavbě v červenci 1863 a následně od 15,00hod pak jako vrchol
nedělních oslav naprosto vyjímečné a zcela mimořádné vystoupení dvou
vynikajících a skutečně špičkových mužských pěveckých sborů – „Pěveckého
sdružení moravských učitelů“ pod vedením sbormistra Mgr. Jiřího Šimáčka a
„Speváckého Zboru slovenských učiteľov“ , vedeného sbormistrem prof.
Štefanem Sedlickým
Obě tato hudební tělesa vystupují nejen na velkých hudebních festivalech a
koncertech v české a slovenské republice, ale také velmi úspěšně často
reprezentují obě země doslova po celém světě a jsou také ověnčeny celou
řadou prestižních mezinárodních ocenění. Celkem si tak posluchači měli
možnost vyslechnout 15 skladeb. Nejdříve to bylo 5 skladeb v podání
Pěveckého sdružení moravských učitelů, kde jako poslední zazněla právě
zhudebnělá báseň Leoše Janáčka „Maryčka Magdónová“. Tuto skladbu tento
slavný skladatel napsal přímo pro toto pěvecké těleso, se kterým také velmi
úzce spolupracoval. Poté následovalo 6 skladeb, kterou zapívali jejich slovenští
kolegové, kde zazněly i dvě skladby od slovenských autorů a jako skutečný
vrchol pak zazněly ve společném vystoupení obou těchto sborů další 4 skladby.
Jako poslední, na rozloučenou, se rozezněla celým starohamerským kostelem
skladba od F. Biebla: Ave Maria, dirigovaná přímo ze samotného středu
kostela a zpívaná částečně jak z přední části kostela u oltáře, tak i vzadu z kůru
kostela u varhan. Slyšet takto naživo zpívat téměř 60ti členné hudební těleso
naprosto profesionálních umělců pak byl opravdu nezapomenutelný zážitek pro
všechny účastníky koncertu.