PSMU se připravuje na významnou akci v rámci Roku české hudby!

Řekneme-li Rok české hudby, musíme jedním dechem vyslovit jméno Bedřicha Smetany. Od narození tohoto velikána české hudby uplyne 200 let a jak si lépe připomenout toto výročí, než uvedením jeho slavných děl.

Tak uvažoval Pražský pěvecký sbor SMETANA, když začal pracovat na neobvyklém záměru – spojit nejlepší mužské sbory v České republice do Národního pěveckého sboru a ve Smetanově síni pražského Obecního domu uspořádat slavnostní koncert přesně na den oněch 200 let od Mistrova narození, to jest 2. března 2024. A předmětný záměr byl naplněn!

Je snad zbytečné říkat, že pro Pěvecké sdružení moravských učitelů bylo velkou ctí i velkou výzvou přijmout pozvání do tohoto minimálně stočlenného sboru a slavnostního koncertu se zúčastnit.
Z rozsáhlého díla se organizátoři zaměřili na ty kompozice, které Bedřicha Smetanu charakterizují nejlépe. Představena tak bude jeho tvorba symfonická i komorní, klavírní a vokální.

Jubilejní slavnostní koncert se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy pana doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., rovněž tak i pod záštitou švédského velvyslance pana Frederika Jörgensona jako připomínka úspěšného působení Bedřicha Smetany ve švédském Göteborgu. Dále byl podpořen projektem „Smetana 200“ Ministerstva kultury České republiky v rámci propagace Roku české hudby, Unií českých pěveckých sborů, Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 1. Pozvánka zamířila i do Kanceláře prezidenta republiky.

První polovina vystoupení bude věnována jeho tvorbě sborové, ve druhé polovině se posluchači mohou těšit na dvě symfonické básně z nejslavnějšího díla Smetanova Má vlast. Na závěr symbolicky a slavně zazní Česká píseň v podání smíšeného sboru.

Bedřich Smetana byl nepochybně klíčovou postavou v historickém vývoji české hudby. Jeho umělecký přístup byl moderní a progresivní, zaměřený na povýšení umění a obecného smyslu pro ně, angažoval se v hudebním směru, který podporoval programovou hudbu a přispěl k jejímu rozvoji v oblasti symfonické i komorní.  Jeho důležitost spočívala také v tom, že přinesl autentický český zvuk do světa hudby. Smetana byl prvním skladatelem, který přinesl český hlas do pěveckého projevu, zejména ve své opeře Libuše. V jeho dílech se spojila modernost s českou identitou, čímž vyvrátil mylné představy o nemožnosti české hudby v těch nejvyšších a nejsložitějších formách.

Smetana byl také výjimečným interpretem, dirigentem a pianistou, který uměl přenést svou vášeň do sborové hudby i sólových výkonů. Je po právu řazen mezi velikány nejen české, ale i světové hudby, a pro PSMU je velkou ctí gratulačním koncertem vzdát mu zasloužený hold.